+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku

Piotr Suski o polityce energetycznej w Katowicach

27 września dr Piotr Suski wziął udział w panelu eksperckim w ramach konferencji „Wybrane aspekty realizacyjne Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku”, zorganizowanej w Katowicach przez Polską Izbę Ekologii. Dyskusja panelowa dotyczyła technicznych i regulacyjnych uwarunkowań przyszłej aktualizacji PEP2040. Nie zabrakło takich tematów jak integracja systemów elektroenergetycznych w ramach unijnego rynku energii, wydzielenie aktywów węglowych do NABE, czy wpływ pakietu Fit for 55 na politykę energetyczną Polski. Zapis wideo dyskusji dostępny jest na stronie konferencji.

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...