+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Piotr Suski Radca prawny

Piotr Suski, radca prawny

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz publicznym i prywatnym prawie konkurencji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego na rzecz podmiotów działających na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw ciekłych (m. in. operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, przedsiębiorstw obrotu oraz odbiorców). W szczególności dotyczy to kwestii związanych z wdrażaniem unijnych pakietów energetycznych i kodeksów sieciowych, wypełnianiem wymogów w zakresie unbundlingu oraz przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii, a także łączeniem przedsiębiorstw energetycznych. Jego praktyka obejmuje również sporządzanie umów i wzorców umownych oraz prowadzenie sporów sądowych dotyczących rynku energii. W kwestiach ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował przed organami antymonopolowymi (KE, UOKiK) i sądami m. in. przedsiębiorstwa energetyczne, sieci sklepów wielkopowierzchniowych, producentów materiałów budowlanych oraz podmioty z branży FMCG. Prowadził liczne szkolenia, w tym z zakresu zwalczania manipulacji rynkowych oraz obowiązków REMIT dla operatorów systemów przesyłowych oraz zagranicznych regulatorów i uczestników rynku.

  • Egzamin radcowski złożony w 2013 r. z drugim wynikiem w OIRP w Krakowie.
  • Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński.
  • Zdobywca wyróżnienia w konkursie ITelect w 2009 r.
  • Autor komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz publikacji dotyczących m. in. ochrony konsumentów na rynkach regulowanych i regulacji infrastruktury do transportu wodoru.

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat

Dr Mihalis Kekelekis

Of counsel