+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Piotr Suski Radca prawny

Piotr Suski, radca prawny

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz publicznym i prywatnym prawie konkurencji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego na rzecz podmiotów działających na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw ciekłych (m. in. operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, przedsiębiorstw obrotu oraz odbiorców). W szczególności dotyczy to kwestii związanych z wdrażaniem unijnych pakietów energetycznych i kodeksów sieciowych, wypełnianiem wymogów w zakresie unbundlingu oraz przejrzystości i integralności hurtowych rynków energii, a także łączeniem przedsiębiorstw energetycznych. Jego praktyka obejmuje również sporządzanie umów i wzorców umownych oraz prowadzenie sporów sądowych dotyczących rynku energii. W kwestiach ochrony konkurencji i konsumentów oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji doradzał i reprezentował przed organami antymonopolowymi (KE, UOKiK) i sądami m. in. przedsiębiorstwa energetyczne, sieci sklepów wielkopowierzchniowych, producentów materiałów budowlanych oraz podmioty z branży FMCG. Prowadził liczne szkolenia, w tym z zakresu zwalczania manipulacji rynkowych oraz obowiązków REMIT dla operatorów systemów przesyłowych oraz zagranicznych regulatorów i uczestników rynku.

  • Egzamin radcowski złożony w 2013 r. z drugim wynikiem w OIRP w Krakowie.
  • Praca doktorska obroniona z wyróżnieniem w 2022 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America i Uniwersytet Jagielloński.
  • Zdobywca wyróżnienia w konkursie ITelect w 2009 r.
  • Autor komentarza do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz publikacji dotyczących m. in. ochrony konsumentów na rynkach regulowanych i regulacji infrastruktury do transportu wodoru.

Dr hab. Mariusz Swora

Adwokat

Jacek Zimmer

Radca prawny

Dr Piotr Suski

Radca prawny

Arkadiusz Ratajczak

Radca prawny

Ewa Swora

Adwokat