+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Podsumowanie warsztatów ERRA dotyczących zwalczania manipulacji rynkowych

3 gru 2021 | Aktualności

Warsztatami przeprowadzonymi w dniu 1.12.2021 r. zakończyliśmy tegoroczną edycję cyklu trzech warsztatów Energy Regulators Regional Association (ERRA) dla regulatorów i uczestników rynku, poświęconych nadzorowi nad rynkiem i zwalczaniu manipulacji na rynku energii. Warsztaty były unikalną okazją do konfrontacji europejskiego i amerykańskiego podejścia do zwalczania zakazanych praktyk, wzmocnienia kompetencji i zwiększenie efektywności regulatorów, uczestnicy rynku mieli natomiast szansę pozyskać wiedzę, niezbędną do przygotowania i wdrażania programów compliance. Kancelaria Adwokacka adw. dr hab. Mariusz Swora była partnerem merytorycznym wydarzenia obok europejskiej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (EU ACER) oraz amerykańskiej Federalnej Komisji Regulacji Energetyki (FERC). W ramach warsztatów prowadzonych przez adw. dr hab. Mariusza Sworę, prezentacje przedstawili mecenasi Piotr Suski oraz Arkadiusz Ratajczak. Ich wystąpienia dotyczyły typologii zakazanych praktyk, efektywnego wdrażania programów compliance oraz case studies dotyczących zakazanych praktyk (m.in. capacity witholding, layering and spoofing). Miarą sukcesu warsztatów była odnotowana najwyższa do tej pory frekwencja na warsztatach ERRA. Kancelaria otrzymała również list z podziękowaniem od przewodniczącej ERRA i zarazem regulatora gruzińskiego p. Mai Melikidze.

podziękowanie od przewodniczącej ERRA