+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Podziękowania od ACER na koniec kadencji Board of Appeal

Adw. dr hab. Mariusz Swora zakończył swoją kadencję w radzie odwoławczej (Board of Appeal) Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ( EU ACER), w skład której wchodzi sześciu członków i sześciu zastępców wybranych spośród aktualnego lub byłego wyższego rangą personelu organów regulacyjnych, organów ochrony konkurencji lub innych instytucji Unii lub instytucji krajowych, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie w sektorze energetycznym. W ramach pięcioletniej kadencji Mariusz Swora brał udział w wydawaniu prawie wszystkich decyzji Board of Appeal jako sprawozdawca lub członek składu orzekającego. Zdaniem adw. dr hab. Mariusza Swory ta kadencja była wyjątkowa w związku z wyjątkowo intensywnym wdrażaniem przez ACER kodeksów sieciowych, czego skutkiem była nienotowana do tej pory ilość odwołań. Agencja i jej Dyrektor podkreślili w swoich wypowiedziach dziękujących członkom BoA za zaangażowanie m.in. właśnie ten aspekt cechujący pracę BoA w ramach ostatnich pięciu lat oraz interdyscyplinarne doświadczenie członków rady, które było kluczowe dla procesu decyzyjnego w ramach Agencji, prowadzącego do integracji rynków energii w ramach Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na: Linkedin