+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Szkolenie z zakresu nowych przepisów prawa energetycznego oraz rozpatrywania reklamacji i obsługi klienta przez przedsiębiorstwo energetyczne 

Mec. Piotr Suski oraz mec. Jacek Zimmer przeprowadzili w dniu 13 grudnia 2023 r. szkolenie dla pracowników ENEA S.A. dotyczące reklamacji i obsługi klienta oraz najnowszych zmian w prawie energetycznym. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami rozpatrywania reklamacji i obsługi klienta przez przedsiębiorstwo energetyczne, w tym milczącego uznania reklamacji oraz rozpatrywania reklamacji rozliczeniowych, a ponadto  omówienie zmian w ustawie Prawo energetyczne, wynikających z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. 

Więcej aktualności:

Mihalis Kekelekis, of counsel

Dr Mihalis Kekelekis, of counselDr Mihalis Kekelekis jest greckim wykwalifikowanym prawnikiem i jedną z czołowych postaci w społeczności zajmującej się pomocą publiczną. Posiada rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pomocy państwa, w szczególności...

Wyjątkowy transfer z Brukseli do naszej Kancelarii

Wyjątkowy transfer z Brukseli do naszej Kancelarii

Wyjątkowy transfer z Brukseli do naszej Kancelarii Jest nam niezmiernie miło poinformować, że do zespołu Kancelarii dołącza dr Mihalis Kekelekis, jeden z najbardziej uznanych prawników zajmujących się w Europie prawem pomocy...

Debata o wizji szansach polskiej energetyki

Debata o wizji szansach polskiej energetyki

Debata o wizji szansach polskiej energetykiW dniu 18 grudnia 2023 roku odbyła się debata  "Energetyka i Przemysł. Polska, Europa, Świat” W debacie podniesiono kwestie długoterminowej polityki energetycznej, bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, konieczności...