+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
Mesenasz Swora na konferencji w Madrycie

W Madrycie o energetyce jądrowej

Adw. Dr hab. Mariusz Swora wziął udział w konferencji poświęconej nowym rozwiązaniom w zakresie
prawa energetycznego. Konferencja, zorganizowana przez INLA Spain, odbyła się w siedzibie
madryckiej izby adwokackiej w dniu 14.03.2023 roku. Mecenas Swora przedstawił aktualny status
rozwoju projektów jądrowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących
systemu wsparcia dla przyszłej elektrowni jądrowej oraz regulacji dotyczących procesu
inwestycyjnego. Planowane regulacje europejskie, jego zdaniem, nie powinny stawiać zbyt sztywnych
barier dla rozwoju różnych form wsparcia dla przyszłych projektów elektrowni jądrowych.

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...