+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl
współpraca z EALegal

Kancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach w zakresie prawa energetycznego, prawa konkurencji i prawa atomowego oraz pomocy przedsiębiorcom w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie UE, Polski i Hiszpanii, w szczególności w projektach z zakresu energetyki. Współpraca z EALaw zwiększy również możliwości SworaLegal w zakresie reprezentacji klientów przed sądami europejskimi.

W sektorze jądrowym SworaLegal posiada doświadczenie w analizie programów pomocy publicznej oraz aspektów rynkowych działania elektrowni jądrowych. Evelyne Ameye jest uznanym ekspertem w dziedzinie prawa atomowego i przewodniczy hiszpańskiemu oddziałowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Jądrowego (International Nuclear Law Association). Połączenie kompetencji
SworaLegal i EALaw tworzy znaczącą wartość dodaną dla obu firm na rynku pomocy prawnej w projektach jądrowych w UE. Nasze wspólne doświadczenie w tym zakresie obejmuje do tej pory m.in. kompleksową analizę międzynarodowego otoczenia prawnego dotyczącego sektora jądrowego, w tym w szczególności zasad odpowiedzialności za szkody jądrowe, oraz prowadzenie warsztatów dla kadry zarządzającej polskich deweloperów elektrowni jądrowych i administracji rządowej.

Ponadto, w ramach współpracy SworaLegal/EALaw, oferujemy wspólnie analizy z zakresu prawa konkurencji, w tym oceny transakcji pod kątem wymogów związanych z kontrolą koncentracji, oraz składanie zgłoszeń zamiaru koncentracji do DG COMP lub krajowych organów ochrony konkurencji. Doświadczenie SworaLegal obejmuje m.in. pomoc przed UOKiK i Dyrekcją Generalną ds. Konkurencji w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej (w tym przy uzyskaniu pierwszej decyzji zobowiązującej w Polsce), analizę fuzji konglomeratowych oraz ryzyk związanych z pomocą publiczną w sektorze energetycznym. EALaw posiada bogate doświadczenie w zakresie kontroli koncentracji, w tym zgłaszania fuzji, przejęć i wspólnych przedsięwzięć do hiszpańskiego urzędu ds. konkurencji (CNMC) i Komisji Europejskiej oraz koordynowania wielu zgłoszeń zamiaru koncentracji, jak również w zakresie doradztwa w sprawach kartelowych i nadużywania pozycji dominującej, w tym tzw. dawn raids, wniosków o złagodzenie kary, ugód, programów compliance i szkoleń, oraz dochodzenia odszkodowań wynikających z naruszenia prawa ochrony konkurencji. Dotychczasowe doświadczenie EALaw obejmuje także doradztwo w zakresie zgodności z prawem planowanych lub przyznanych programów pomocy oraz składanie zgłoszeń pomocy państwa lub skarg do Komisji Europejskiej.

Dr hab. Mariusz Swora jest adwokatem wykonującym w Polsce zawód od 2001 r. i kieruje zespołem prawników specjalizujących się w prawie energetycznym i prawie konkurencji. Evelyne Ameye LLM posiada ponad 25-letnie doświadczenie w adwokaturze, będąc członkiem Izby Adwokackiej w Brukseli i Izby Adwokackiej w Madrycie.

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Mihalis Kekelekis, of counsel

Dr Mihalis Kekelekis, of counselDr Mihalis Kekelekis jest greckim wykwalifikowanym prawnikiem i jedną z czołowych postaci w społeczności zajmującej się pomocą publiczną. Posiada rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pomocy państwa, w szczególności...