+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Szkolenie z zakresu nowych przepisów prawa energetycznego oraz rozpatrywania reklamacji i obsługi klienta przez przedsiębiorstwo energetyczne 

Mec. Piotr Suski oraz mec. Jacek Zimmer przeprowadzili w dniu 13 grudnia 2023 r. szkolenie dla pracowników ENEA S.A. dotyczące reklamacji i obsługi klienta oraz najnowszych zmian w prawie energetycznym. Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami rozpatrywania reklamacji i obsługi klienta przez przedsiębiorstwo energetyczne, w tym milczącego uznania reklamacji oraz rozpatrywania reklamacji rozliczeniowych, a ponadto  omówienie zmian w ustawie Prawo energetyczne, wynikających z nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie zostało bardzo wysoko ocenione przez uczestników. 

Więcej aktualności:

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS

W The Opportunity o pomocy publicznej dla projektów CCS5 lutego 2024 r. wiodące przedsiębiorstwa i instytuty zajmujące się rozwojem technologii Carbon Capture and Storage (CCS) dyskutowali w The Opportunity o perspektywach jej wdrażania w Polsce. Debatę...

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALaw

Atomowa współpraca Kancelarii z EALawKancelaria Adwokacka dr hab. Mariusz Swora (SworaLegal) zawarła porozumienie o współpracy z EALaw, której liderem jest Evelyne Ameye LLM. Współpraca opiera się na zidentyfikowanych synergiach...