+ 48 603 420 199 sekretariat@swora.pl

Mihalis Kekelekis, of counsel

Dr Mihalis Kekelekis, of counsel Dr Mihalis Kekelekis jest greckim wykwalifikowanym prawnikiem i jedną z czołowych postaci w społeczności zajmującej się pomocą publiczną. Posiada rozległe, ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie pomocy państwa, w szczególności...

Ewa Swora, adwokat

Ewa Swora, adwokat Specjalizuje się w prawie gospodarczym i handlowym, w tym w prawie nieruchomości (cywilnoprawny status sieci i urządzeń przesyłowych, umowy deweloperskie, umowy najmu, umowy o roboty budowlane) oraz w ogólnej...

Arkadiusz Ratajczak, radca prawny

Arkadiusz Ratajczak, radca prawny Specjalizuje się w prawie energetycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących hurtowych rynków energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz odnawialnych źródeł energii. Zajmuje się przygotowywaniem...

Piotr Suski, radca prawny

Piotr Suski, radca prawny Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne  Specjalizuje się w prawie energetycznym oraz publicznym i prywatnym prawie konkurencji. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie doradztwa regulacyjnego...

Jacek Zimmer, radca prawny

Jacek Zimmer, radca prawny  Specjalizuje się w prawie energetycznym. Przygotowywał opinie prawne, analizy oraz umowy regulujące funkcjonowanie przedsiębiorstw działających w sektorach obrotu, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej, gazu...

Dr hab. Mariusz Swora, adwokat

Dr hab. nauk prawnychMariusz Swora, adwokat  Specjalizuje się w prawie energetycznym i gospodarczym. Autor i współautor ponad stu czterdziestu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu regulacji energetyki, prawa...